Inntektene stupte for Havila

Men Fosnavåg-rederiet kuttet underskuddet i 2. kvartal.

fosnavåg, sævik
Energi

Havila Shipping melder om et resultat etter skatt på minus 133,1 millioner kroner i 2. kvartal 2018, mot minus 213,6 millioner kroner i samme periode i fjor.Resultatet før skatt ble minus 133,0 millioner kroner, sammenlignet med minus 213,4 millioner kroner i fjor.Driftsresultatet ble negativt med 47,8 millioner kroner, mot minus 119,7 millioner kroner året før.EBITDA (driftsresultat før av- og nedskrivninger) kom inn på pluss 43,9 millioner kroner, ned fra 61,9 millioner kroner i samme periode i fjor.Totale driftsinntekter beløp seg til 155,2 millioner kroner, sammenlignet med 279,9 millioner kroner i 2. kvartal 2017.To båter ut av opplagRederiet har nå 23 fartøyer i drift, hvorav tre for eksterne eiere.Konsernet hadde ved utgangen av kvartalet fire fartøyer i opplag, hvorav tre AHTS-er og en PSV.Rederiet opplyser at to PSV-er ble tatt ut av opplag i 2. kvartal. Ett subsea-fartøy har hatt korte kontrakter i løpet av kvartalet.Av de tre PSV-ene definert utenfor kjernevirksomhet ble to solgt i mars 2018, og én i august 2018.Flåteutnyttelsen var på 83 prosent i 2. kvartal 2018, eksklusive fartøyer i opplag.Flåten er balanseført til 4.074,3 millioner kroner.Rapporten her.

havila shipping
supply
fosnavåg
Nyheter
Energi
Børs