Ser høyere oljeetterspørsel

Det internasjonale energibyrået med månedsrapport.

Energi

Fredag formiddag er Det internasjonale energibyrået (IEA) ute med sin månedsrapport med tittelen «Cooling down», som refererer til den rekord varme sommeren som nå avtar, men også til ojemarkedet som har kjølt seg ned. Den siste måneden har oljeprisen falt med omtrent 10 prosent.I rapporten estimerer byrået at verdens oljeetterspørsel vil være på 100,69 millioner fat pr dag i 2019, mot tidligere anslag på 100,49 millioner fat pr dag.Anslaget for verdens oljeetterspørsel i 2018 estimeres nå til 99,20 millioner fat pr dag, sammenlignet med 99,12 millioner fat pr dag i forrige rapport. Oljeetterspørselen ventes dermed å vokse med 1,49 millioner fat pr dag fra 2018 til 2019.Anslaget for verdens oljeetterspørsel i første kvartal 2019 oppjusteres med 50.000 fat pr dag fra forrige rapport. For andre kvartal oppjusteres anslaget med 380.000 fat pr dag, mens det oppjusteres med 180.000 fat pr dag for tredje kvartal. For fjerde kvartal oppjusteres estimatet med 150.000 fat pr dag.IEA skriver samtidig at det er stor usikkerhet i estimatene, blant annet på grunn av at eskalering i handelskrigen vil føre til en brems i økonomisk vekst, og dermed lavere oljeetterspørsel.Markedsutsiktene blir mindre roligeOm drøyt to måneder må alle som kjøper olje fra Iran stoppe handelen, for å ikke få sanksjoner fra USA. President Trump har uttalt at han vil stoppe all handel med land som fortsetter å gjøre forretninger med Iran.Byrået skriver at det kan bli svært vanskelig å opprettholde verdens råoljetilbud senere i 2018, som følge av at USAs oljesanksjoner mot Iran får effekt, kanskje i kombinasjon med produksjonsforstyrrelser andre steder i verden.Eventuell opprettholdelse av tilbudet vil komme på bekostning av en tilstrekkelige reservekapasitetspute, skriver byrået.-Derfor kan markedsutsiktene komme til å bli langt mindre roligere på det tidspunktet enn de er i dag, heter det i rapporten.

olje
iea
Nyheter
Energi