Stig Remøy firedoblet

Driften går mye bedre.

Olympic Subsea melder om et resultat før og etter skatt på minus 31,0 millioner kroner i 2. kvartal 2018, mot minus 77,6 millioner kroner i samme periode i fjor.Driftsresultatet (EBIT) ble pluss 28,9 millioner kroner, mot minus 29,4 millioner kroner i fjor.Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) ble pluss 62,2 millioner kroner, mot pluss 15,3 millioner kroner i 2. kvartal 2017.Driftsinntektene beløp seg til 173,4 millioner kroner (kun charterleie), sammenlignet med 149,4 millioner kroner i samme periode i fjor.Øyner gradvis bedring- Konsernet har i hovedsak flåten sin innen subsea og fornybar energi. På lengre sikt ser vi gradvis forbedring innen subsea på grunn av stabil oljepris og lavere break-even for oljeselskapene. På kort sikt antar vi lavere aktivitet for kommende vinter, går det frem av rapporten.Olympic Subsea hadde ved utgangen av kvartalet 13 fartøyer (av 18) i drift, fire i opplag og ett (PSV) under management.11 av 18 fartøyer i flåten driver innen subsea/fornybar energi, og alle var i drift ved utgangen av kvartalet.- Inntektene fra fornybar-markedet utgjør en vesentlig del av inntektsgrunnlaget for selskapet, skriver styret.Av driftsinntektene på 173,4 millioner utgjorde subsea/fornybar-segmentet 166 millioner kroner, mens EBITDA for segmentet var 76 millioner kroner. Det gir ein EBITDA-margin på 46 prosent.RestruktureringDet var i starten av 2017 at Fosnavåg-baserte Olympic Ship gikk gjennom en restrukturering.Resultatet av restruktureringen ble Olympic Subsea, som altså har en flåte som kan operere innen subsea/fornybar energi.I tillegg har rederiet syv OSV-er (offshore service vessels - PSV/AHTS).Rapporten her.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også