Det nye datasenteret Digiplex på Ulven i Oslo skal gi fra seg overskuddsvarme som tilsvarer energiforbruket til 5.000 leiligheter, skriver– Her skal vi utnytte spillvarmen fra datasenteret og distribuere den til utnyttelse i Oslo by. Overskuddsvarmen som vi utnytter fra datasenteret tilsvarer energibehovet til cirka 5.000 Oslo-leiligheter, sier Iren Aanonsen, forretningsutvikler i Fortum Oslo Varme.– Avtalen med Fortum er viktig for oss. Digitalisering må utgjøre et skritt i riktig retning mot en grønnere verden, og samarbeidet med Fortum Oslo Varme er et stort skritt i den retningen, sier kommunikasjonssjef Elisabeth Lennhende i Digiplex.På spørsmål fra DN om hvor viktig det er for selskapet å bruke overskuddsvarme fra anleggene, svarer hun:– Ekstremt viktig. Datasentre er i dag ansvarlige for to prosent av verdens årlige CO2-utslipp og tre prosent av strømforbruket. Vi ser derfor hele tiden etter nye og innovative muligheter for å redusere vårt CO2-fotavtrykk og vår energibruk.