Færre rigger i drift

Baker Hughes' riggtelling for Nord-Amerika viser færre enheter i drift.

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viste at det var 1.232 rigger i operasjon per 28. september. Det er 18 færre enn for en uke siden.I USA var det totale antallet rigger i drift 1.054, opp én fra uken før.Antall amerikanske oljerigger falt med tre, til 863. Antallet gassrigger var 189, opp tre fra uken før.Riggtellingen for Canada viste i samme periode 178 rigger i drift, ned 19 fra uken før. I Mexicogulfen var det 18 rigger i drift, uendret fra uken før.Baker Hughes riggtelling Interaktivt riggkart