IEA spår oljepris på 80 dollar

- Vi går inn i en svært viktig periode for oljemarkedet, mener energibyrået.

Det internasjonale energibyrået, IEA, tror prisintervallet på 70-80 dollar pr fat for nordsjøolje kan bli testet den kommende perioden ettersom balansen i oljemarkedet strammer seg som følge av lavere eksport fra Iran og Venezuela.Det fremgår av den seneste månedsrapporten fra IEA, ifølge TDN Direkt. - Vi går inn i en svært viktig periode for oljemarkedet. Situasjonen i Venezuela kan forverres enda raskere, strid kan komme tilbake til Libya og de 53 dagene til 4. november vil avsløre flere beslutninger tatt av land og selskaper med hensyn til iranske oljekjøp, skriver IEA torsdag. Ledig kapasitet IEA anslår at Opec-landene har rundt 2,7 millioner fat pr dag i ledig kapasitet som i teorien kan tilkomme markedet ved bortfall av eksport fra ovennevnte land.- Men poenget med ledig kapasitet er at det, ettersom den har vært uvirksom, ikke er klart nøyaktig hvor mye, utover det som er viden antatt å være "lett" å sette i produksjon, som vil være tilgjengelig for å imøtekomme videre fall i eksport fra Venezuela og maksimering av sanksjoner mot Iran, skriver byrået.Byrået mener at det derfor ikke kun er et spørsmål om volumer, siden raffinerier som tidligere har prosessert venezuelansk og iransk olje vil konkurrere om olje med like egenskaper for å optimalisere driften, noe som kan utelukke enkelte typer lettere råolje.Lavere etterspørsel i EuropaNår det kommer til etterspørselen ser IEA tegn til svakere etterspørsel i noen markeder, og viser til stagnerende bensinetterspørsel i USA på stigende priser, lavere europeisk etterspørsel enn fjoråret i perioden mai-juli og naturkatastrofer i Japan.- Når vi beveger oss inn i 2019 ligger en mulig risiko til vår prognose i noen viktige fremvoksende økonomier, blant annet på grunn av valutasvekkelse mot amerikanske dollar som øker kostnaden for importert energi. I tillegg er det risiko knyttet til eskalert handelskonflikt, står det i rapporten. Det internasjonale energibyrået (IEA) estimerer at verdens oljeetterspørsel vil være på 100,76 millioner fat pr dag i 2019, mot tidligere anslag på 100,69 millioner fat pr dag.Oljeetterspørselen ventes å vokse med 1,47 millioner fat pr dag fra 2018 til 2019.