Pacific Drilling restrukturerer

Vil inngå i fremlagt plan.

Et heleid (special purpose) datterselskap av Pacific Drilling vil utstede seniorsikrede obligasjoner for 700 millioner dollar med fem års forfall, skriver selskapet selv på sine hjemmesider.700 millioner dollar tilsvarer 5,9 milliarder kroner på dagens kurser.Obligasjonene vil bli utstedt i forbindelse med restruktureringen av riggselskapet, som er en del av planen lagt frem for den amerikanske konkursdomstolen (Southern District of New York) 31. august.Obligasjonene og relaterte garantier vil bli tilbudt kun til kvalifiserte institusjonelle kjøpere definert av regel 144A i den amerikanske verdipapirloven, og til ikke-amerikanere utenfor USA definert under regulering S i den samme loven.Les mer her.