Produserer mindre på norsk sokkel

Det er lavere produksjon på norsk sokkel i august sammenlignet med forrige måned.

Foreløpige tall viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på norsk sokkel i august 2018 på 1.870.000 fat olje, NGL og kondensat, ifølge Oljedirektoratet (OD) tirsdag.Dette er en nedgang på 42.000 fat per dag sammenlignet med juli.Det ble til sammen solgt 10,2 milliarder standard kubikkmeter gass (GSm3), som er 0,4 GSm3 mindre enn måneden før.Væskeproduksjonen i august fordeler seg slik: 1.502.000 fat olje, 338.000 fat NGL og 30.000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.Oljeproduksjonen er rundt 0,2 prosent under OD sin prognose for august og rundt 3,5 prosent under prognosen for 2018.


Les også