Suksess for Lundin: - Resultatene overgikk forventningene våre

Lundin venter å øke ressursanslaget på Alta-funnet etter vellykket avgrensningsbrønn og produksjonstest. Toppsjefen er toppfornøyd.

- Jeg er veldig fornøyd med å annonsere den vellykkede fullføringen av avgrensningsbrønnen og den utvidede produksjonstestingen på Alta, sier konsernsjef Alex Scheitner i Lundin Petroleum.Det norske datterselskapet Lundin Norway har nettopp fullført boringen av avgrensningsbrønn 7220/11-5, samt en utvidet produksjonstest i lisens 609 i den sørlige delen av Barentshavet.Brønnen ligger om lag 4 kilometer sør for det opprinnelige Alta-funnet og er den femte brønnen som er boret på funnet.Den halvt nedsenkbare boreriggen «Leiv Eriksson» ble brukt til jobben.Nå ventes det at både ressursestimatet for funnet kan økes, og usikkerhetsområdet reduseres.- Resultatene overgikk forventningene våre, og demonstrerte bærekraftige «flow rates» og eksepsjonell reservoar-produktivitet, som vi venter vil resultere i en økning av ressurs-estimatet vårt for Alta-funnet, sier Scheitner.Produksjonstesten foregikk over en periode på to måneder, og totalt rundt 675.000 fat olje ble produsert i løpet av denne testperioden.Det tidligere ressursanslaget for Alta og Gohta-funene var på mellom 115 og 390 millioner fat oljeekvivalenter. Et nytt anslag er ventet å komme tidlig i 2019.Lundin Norway er operatør på lisensen med en eierandel på 40 prosent. Partnerne er DEA Norge og Idemitsu Petroleum Norge med 30 prosent hver.Kjører på videre- Vårt spennende organiske vekstprogram leverer resultater med suksess i fem av seks borede brønner hittil i år, sier Lundin-sjefen.Oljeselskapet legger seg ikke på latsiden er nok en suksess.Neste brønn på programmet er en letebrønn på Silfari-prospektet i lisens 830 som ligger i Norskehavet.Også denne brønnen, som ligger rundt 40 kilometer sør or Draugen-feltet, skal bores med «Leiv Eriksson».Boreprogrammet har en estimert varighet på 100 dager.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også