- Det er færre åpenbare dealer igjen

Det har blitt vanskeligere å finne gode dealer på norsk sokkel. De som gjenstår blir det konkurranse om.

Energi

Torsdag ble det kjent at Chevron har solgt seg helt ut av norsk sokkel etter å ha solgt en 20-prosents andel av Korpfjell-prospektet til DNO.Trenden der de store aktørene selger seg ut, ventes å fortsette.Under en paneldebatt på DNBs årlige high yield-konferanse torsdag, sier finansdirektør Peter Thomas i Neptune Energy at det fortsatt er mye kapital som vil reallokeres til Nord Amerika, og at det derfor vil bli flere M&A-muligheter, spesielt i norsk sektor.Han påpeker imidlertid at mange av de åpenbare kjøperne har gjort sine trekk.- Vi er nok mer selektive nå, vekst blir viktigere, sier han.Konserndirektør Khash Mohajerani i Blue Water Energy gjentar at noen av de åpenbare trekkene er gjort.- Det er færre åpenbare dealer igjen, sier han og understreker at det skaper et mer kompetitivt miljø for oppkjøp.Mye av investeringsaktiveten vil være rundt de eksistrende eiendelene som er kjøpt til nå, legger han til.Ifølge konserndirektøren er det fortsatt noen større dealer som kommer til markedet på britisk sektor.Også konsernsjef Jonathan Roger i Siccar Point Energy tror flere vil ut fra Nordsjøen.- Vi vil nok se en eller to exits det neste året, sier han.

nordsjøen
neptune energy
siccar point energy
blue water energy
chevron
dno