Flere rigger i drift

Flere amerikanske rigger i drift, viser siste oversikt. 

Energi

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viste at det var 1.268 rigger i operasjon per 26. oktober. Det er en økning på ti stykker den siste uken. I USA var det totale antallet rigger i drift 1.068, en opp fra uken før.Antall amerikanske oljerigger steg med to, til 875. Antallet gassrigger var 193, en mindre fra uken før.Riggtellingen for Canada viste i samme periode 200 rigger i drift, ni flere fra uken før. I Mexicogulfen var det 18 rigger i drift, ned en fra uken før. Baker Hughes riggtelling Interaktivt riggkart

baker hughes
riggtelling