Mer på lager i USA

De amerikanske råoljelagrene stiger, men mindre enn ventet.

Statistikk fra American Petroleum Institute (API) viser ifølge TDN Direkt at de amerikanske råoljelagrene steg med 0,9 millioner fat forrige uke, mot en ventet oppgang på 2,0 millioner fat.Bensinlagrene falt med 1,7 millioner fat, mens destillatlagrene falt med 1,2 millioner fat.Det var ventet at bensinlagrene ville stige med 1,3 millioner fat, mens destillatlagrene skulle stige med 1,3 millioner fat, ifølge Reuters.