Riggselskap fikk Afrika-jobb

Pacific Drilling skal bore i Nigeria.

Eni-datter Nigerian Agip Exploration har tildelt dypvannsboreskipet Pacific Bora en kontrakt for boreoperasjoner i Nigeria, skriver Pacific Drilling på sine hjemmesider.Kontrakten omfatter én fast brønn, pluss opsjoner på ytterligere to brønner.Kontraktssummen oppgis til ni millioner dollar, og arbeidene ventes å starte opp medio november.Les mer her.