Skal forsyne Johan Sverdrup med strøm

Høyspentkabler på 200 kilometer.

Equinor og Johan Sverdrup-partnerne gir tildelingsbrev til NKT for produksjon og installasjon av to høyspentkabler som skal forsyne andre fase av Johan Sverdrup-utbyggingen med strøm fra land, skriver Equinor på sine hjemmesider.Tildelingsbrevet gjelder en EPCI-kontrakt som dekker prosjektering, anskaffelse, bygging, installasjon og testing av to høyspentkabler fra land til Johan Sverdrups feltsenter.Høyspentkablene er 200 kilometer lange og ifølge Equinor konstruert for å levere en kapasitet på 200 MW/80 kV.Dette dekker strømbehovene for andre utbyggingsfase av Johan Sverdrup-feltet, med planlagt oppstart i 4. kvartal 2022, og vil også legge til rette for strømforsyning fra land til andre felt på Utsirahøyden.Samlet kontraktssum oppgis til i overkant av én milliard kroner.NKT var også ansvarlig for produksjon og installasjon av kraftkabler for første fase av Johan Sverdrup-utbyggingen. De ble installert i vår.Les mer her.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også