Står i kø for å investere i vindkraft

Swedbank: Historisk høy interesse.

Energi

Det bygges vindkraft i stor stil i Norge, skriver DN.At vindkraftsubsidiene - i form av et påslag betalt av forbrukerne - tar slutt i 2022, legger ingen demper på investeringslysten.- Tvert imot. Interessen fra investorer som vil satse på vindkraft er større enn noen gang. (...) Vi regner nå på prosjekter uten subsidier med en avkastning på åtte prosent i 20 år, der både kostnader og inntekter er sikret, sier corporate-ansvarlig for fornybar energi i Swedbank, Peter Knutzen.Forklaringen på at subsidier ikke trengs lenger, er ifølge avisen at utbyggingskostnadene har falt enormt på kort tid, og at møllene som bygges er større og mer effektive.- Subsidier er for olje- og gassnæringen, sier direktør for vindkraftleverandørenes organisasjon Norwea.Prognoser viser ifølge DN at nærmere ti prosent av strømmen i Norge kommer fra vindkraft i 2022, mot under to prosent i fjor.

swedbank
vindkraft
norwea
Nyheter
Energi