To kontrakter for Solstad Offshore

Adm. Dir. Lars Peder Solstad i Solstad Offshore. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

To jobber på britisk sokkel.

Fairfield Betula Limited ("Fairfield") har tildelt Solstad Offshore langsiktige kontrakter for PSV-ene Far Symphony og Normand Aurora på britisk sokkel i Nordsjøen, går det frem av en børsmelding.Førstnevnte har fått en 18-månederskontrakt pluss opsjoner, med oppstart medio oktober 2018. Førstnevnte fortsetter dermed å støtte Fairfields britiske virksomhet, noe den har gjort siden april 2017.Normand Aurora har fått en 12-månederskontrakt pluss opsjoner, med oppstart medio januar 2019.Les mer her.