Trygve Hegnar: Avvikle oljen?

«Med tanke på at det kun er uker igjen før landet kan ha en regjering bestående av Ap, Sp og KrF, støttet av SV, begynner det å se skummelt ut», skriver Trygve Hegnar.

Trygve Hegnar: Avvikle oljen?

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen onsdag 24. oktober 2018:Professor Jørgen Randers er en ekte klimapessimist (Limits to Growth i 1972), og han tar derfor litt ekstra i når han krever at den norske olje- og gassindustrien må avvikles innen 2040. Han tror neppe at det vil skje, men signalene fra FNs klimapanel er tydelige: Det må handles.Vi vet ikke hvor stor innflytelse dagens AUF har i Arbeiderpartiet, men det er verd å legge merke til at AUF sist helg vedtok at olje- og gassindustrien skal avvikles innen 2035.Med tanke på at det kun er uker igjen før landet kan ha en regjering bestående av Ap, Sp og KrF, støttet av SV, begynner det å se skummelt ut.Tror vi på gjennomslag for AUF, er det bare 17 år igjen. Det er helt uten forankring i lover og regler (regulatoriske forhold). Johan Sverdrup-feltet vest for Stavanger kommer i drift til neste år og det er antatt at feltet vil gi inntekter på 350 millioner kroner daglig eller mer enn 100 milliarder kroner pr. år fremover. Og det beste (eller verste) av alt: Levetiden for Johan Sverdrup-feltet anslås til 50 år!Her er nok både AUF og Randers litt i bakleksa.Johan Sverdrup-feltet er ikke det siste oljefeltet på norsk sokkel. Vi har så vidt begynt i Barentshavet, og ved funn av nye oljefelt tar det minst ti år til planlegging og utbygging, og deretter skal feltene leve i 40–50 år.Norsk velferd er tilsynelatende sikret.Men også SV, partiet en Gahr Støre-regjering er helt avhengig av (de tre partiene har bare en oppslutning rundt 40 prosent), mener at olje- og gassindustrien «er en solnedgangsindustri» (SVs Torgeir Knag Fylkesnes).Ifølge Krag Fylkesnes må norske politikere føre en «offensiv, ambisiøs og, ikke minst, en lur næringspolitikk» i tiden fremover.Veldig lur.For «inntektene fra petroleum går mot slutten» (Knag Fylkesnes) og da må man være veldig lur. Det er et næringsliv som ikke ødelegger naturen og som bidrar i klimakampen, det vil si grønne arbeidsplasser, og «økonomi kan ikke skapes på bekostning av klima og natur.»Det er jo pent å si det, men hvor lur skal man egentlig være hvis man vil avvikle olje- og gassindustrien og erstatte den med noe grønt som må skape verdier for mange hundre milliarder kroner til staten hvert år?Knag Fylkesnes mener at regjeringen har «gamblet med arbeidsplassene i romfarten» (det er lov å le her), og regjeringen «har ligget i krig med både bønder og fiskere som leverer råvarer til Norges største fastlandsindustri.»Når man leser og hører dette, må man jo spørre hvor lurt det er å overlate næringspolitikken til AUF, Ap, Sp, KrF og SV.Olje- og gassindustrien har ikke bare skaffet oss milliardinntekter ved å pumpe opp olje og gass fra begynnelsen av 70-tallet, det er skapt flere tusen selskaper innen offshorenæringen som er i fremste rekke i verden innen teknologi og kunnskap som brukes over hele verden.Det er lurt.Dessuten har vi bygget opp et oljefond på mer enn 8.000 milliarder kroner som gir oss inntekter og velferd, og dette skal økes og ikke avvikles innen 2035 eller 2040.Lurt.