Vannkraften dempet flomtoppen i oktober

Regulerte vassdrag bidro til å dempe flommene i Sør-Norge i oktober, ifølge hydrologiske beregninger fra Statkraft.

– I tillegg til å produsere fornybar energi, bidrar vannkraften til å dempe flomsituasjoner. Sist helg dempet Statkraft det som kunne blitt en femtiårsflom ned til en tjueårsflom i Jostedøla i Luster. I Hardanger, Øvre Telemark og Ulla-Førre holdt vi om lag 70 prosent av tilsiget igjen i magasinene, og forhindret dermed enda større ødeleggelser, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft.Rynning-Tønnesen sier at vannkraften er tilpasset utfordringene i det omskiftelige klimaet her i nord, hvor det er normalt med store variasjoner.– I en fremtid med klimaendringer, der det er ventet et enda våtere, varmere og villere vær, er det viktig å ha fleksible vannkraftverk med godt regulerte magasiner og høy kapasitet, som kan redusere flom og hindre store ødeleggelser, sier han.Snøsmelting i fjellet bidro til flommen som forårsaket store skader i Skjåk, Luster og flere andre kommuner den siste uken. Foreløpige tall viser at det er meldt inn rundt 500 skader på bygninger og innbo etter flommen i Sør-Norge, og så langt er det meldt inn skader for 100 millioner kroner, fastslår Finans Norge.(©NTB)