Wellesley Petroleum har funnet olje

Wellesley Petroleum har gjort oljefunn på Grosbeak.

Wellesley Petroleum har gjort et oljefunn i to avgrensningsbrønner på Grosbeak-funnet, ifølge TDN Direkt.Brønnene ble boret om lag 10 kilometer nordøst for Fram-feltet i nordlig del av Nordsjøen og 84 kilometer sørvest for Florø, opplyses det.Avgrensningsbrønn 35/11-21S påtraff en total oljekolonne på om lag 90 meter i Ness- og Etiveformasjonen.Videre påtraff brønn 35/11-21A en total oljekolonne på om lag 50 meter i Nessformasjonen. I tillegg ble en total gasskolonne på om lag 45 meter funnet i Sognefjordsformasjonen, ifølge nyhetsbyrået.Brønnene 35/11-21 S og A ble boret av Transocean Arctic, som nå skal bore undersøkelsesbrønn 30/6-30 i nordlige Nordsjøen i utvinningstillatelse 825, der Faroe Petroleum er operatør.