Aker BP betaler tilbake milliardlån

Skatteoppgjør i november.

Energi

Da Aker BP kjøpte Hess Norge i 2017, skaffet selskapet seg en bankfasilitet på 1,5 milliarder dollar med sikkerhet i aksjene i Hess Norge AS.Ifølge vilkårene ville et oppgjør av Hess Norges skattetap trigge en obligatorisk tilbakebetaling av fasiliteten.Selskapet har nå blitt informert av norske skattemyndigheter om at skatteoppgjøret vil finne sted innen utgangen av november 2018.Fasiliteten vil etter dette bli tilbakebetalt i sin helhet.

aker bp
oppkjøp
hess
skatt