Kort tid etter at han ble innsatt, ga USAs president Donald Trump grønt lys til den omstridte oljerørledningen Keystone XL. Senere fikk han også med seg resten av regjeringen på å godkjenne prosjektet.Det til tross for at Barack Obama i 2015 stanset Keystone XL-prosjektet, med henvisning til at det ikke ville bidratt på noen meningsfull måte til USAs økonomi på lang sikt. I den vurderingen la Obama også vekt på prosjektets konsekvenser for miljø og klimautslipp.Dommer Brian Morris i delstaten Montana slo torsdag lokal tid fast at president Trumps regjering ikke har forklart godt nok hvorfor de opphevet Obamas veto mot prosjektet.Kjennelsen er midlertidig og krever bare at Trump-regjeringen kommer med en mer grundig gjennomgang av hvordan prosjektet kan påvirke klimaet, dyreliv og lokalbefolkningen i berørte områder. Kjennelsen ses likevel på som et stort nederlag for Trump og oljeindustrien, skriver nyhetsbyrået AFP.Keystone XL skal frakte olje som utvinnes fra felter med oljesand i Canada, og gå gjennom en rekke amerikanske delstater til Mexicogolfen. Miljøorganisasjoner har lenge kjempet mot prosjektet, blant annet fordi oljesand-utvinning har svært høye utslipp av klimagasser.(©NTB)