Oljeselskapet Noreco kjøpte 17. oktober Shell-andeler i danske oljefelt for drøyt 15 milliarder kroner. I forbindelse med kjøpet gikk selskapet i gang med å sikre prisen for størsteparten av oljeproduksjonen de nærmeste par årene.22. oktober ble det meldt selskapet at 80 prosent av forventet produksjon er sikret «til 30. september 2020 under nåværende markedsbetingelser. Fastprisarrangementene er effektive fra annonseringen av oppkjøpet».Nå ser sikringen ut som en genistrek,. Da sto oljeprisen i 80 dollar fatet, mens fredagens pris er under 70 dollar. – Vi er fornøyd med det ja, humrer styreleder Riulf Rustad i Noreco – Men dette ble gjort mer av forsiktighetshensyn enn at vi forsøker å være fryktelig smarte, sier han.Han vil ikke spå for mye om oljeprisutviklingen fremover.– Jeg har holdt på med olje i 30 år. Jeg har lært en ting, nemlig at dagens pris er det beste anslaget på fremtidens pris, sier Rustad.Oljeselskapet Saga ble i sin tid knekt av oljeprissikring på det som viste seg å være lavt nivå.– En kan se genial ut i ett øyeblikk og som en idiot etterpå, sier Rustad til DN.