Faroe Petroleum har gjort et funn i letebrønnen Rugne 30/6-30 i den norske delen av Nordsjøen, går det frem av en melding fra selskapet onsdag.Brønnen påtraff en 56 meters kolonne med brutto gass/kondensat av god kvalitet, opplyses det.Videre heter det i meldingen at selskapet anslår innledende utvinnbare gass- og kondensatvolumer på til sammen 2,7-17,0 millioner fat oljeekvivalenter.- I et seksbrønns leteprogram er noen skuffende utfall uunngåelig. Selv om ingen hydrokarboner var tilstede i hovedmålet Oseberg er vi fornøyd med å ha funnet hydrokarboner i det sekundære Ness-målet, som gir nye data, sier konsernsjef Graham Stewart i Faroe, i meldingen.