Det internasjonale energibyrået (IEA) er ute med sin siste månedsrapport onsdag.Her kommer det frem at byrået venter at at oljeproduksjonen i land utenfor Opec vil bli på 62,27 millioner fat pr dag i 2019, mot tidligere anslått 61,94 millioner fat.I 2018 anslås produksjonen i disse landene til 60,32 millioner fat pr dag, opp fra tidligere 60,15 millioner fat pr dag.Etter nedturen for oljeprisen den siste turen, reverserer oljeprisen seg noe onsdag. Brent-oljen stiger 2,08 prosent til 66,69 dollar fatet, mens den amerikanske lettoljen stiger 2,16 prosent til 56,40 dollar fatet.  Reuters skriver at det skyldes at Opec og samarbeidspartnerne diskuterer et nytt forslag om å kutte oljeproduksjonen for å hindre tilbudsoverskudd. Ifølge nyhetsbyrået kan forslaget gi kutt opp til 1,4 millioner fat per dag i 2019.Ser økt produksjon i USAAv rapporten fremgår det at USAs produksjon estimeres til 15,39 millioner fat pr dag i 2018, og er ventet til å stige videre til 16,72 millioner fat pr dag i 2019.I oktober har USA en estimert produksjon på 16,087 millioner fat, ned fra 16,20 millioner fat pr dag i september.Opecs produksjon (inkludert NGL) anslås til 39,97 millioner fat pr dag i oktober, sammenlignet med 39,75 millioner fat i september.Ser økt lagerbyggingIEA skriver i rapporten at de globale råoljelagrene ventes å stige med 0,7 millioner fat pr dag i fjerde kvartal 2018. Dette kommer av at siste data viser at oljetilbudet har økt betydelig samtidig som USA har gitt åtte land unnlatelser fra Iran-sanksjonene.Byrået har bekymringer knyttet til stabiliteten i produksjonen fra Libya, Nigeria og Venezuela. Ifølge IEA er tankbåtkollisjonen med fregatten Helge Ingstad en påminnelse om systemets sårbarhet for uhell. Etterspørselen stigerVerdens oljeetterspørsel estimeres til 100,57 millioner fat pr dag i 2019, mot tidligere 100,52 millioner fat pr dag.Det er ventet at etterspørselen vil vokse med 1,39 millioner fat pr dag fra 2018 til 2019, mot tidligere 1,36 millioner fat pr dag.Anslaget for verdens oljeetterspørsel i første kvartal 2019 oppjusteres med 210.000 fat pr dag fra forrige rapport. For andre kvartal oppjusteres anslaget med 90.000 fat pr dag.Tredje kvartal justeres opp med 100.000 fat pr dag, mens estimatene for fjerde kvartal justeres ned med 190.000 fat pr dag.