Lundin klarert for leteboring i Barentshavet

Leiv Eiriksson er på ballen.

Lundin Norway har fått klarsignal av Petroleumstilsynet til boring og testing av brønn 7121/1-2 S i lisens 767 i Barentshavet, ifølge en melding onsdag.Havdybden er 315 meter.Operasjonen skal utføres av Ocean Rigs halvt nedsenkbare borerigg Leiv Eiriksson og har planlagt oppstart i desember.Varigheten er estimert til 52 dager.Lundin eier 50 prosent av lisens 767, mens INPEX Norge og DNO eier henholdsvis 40 prosent og 10 prosent.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også