Seaway Offshore Cables (SOC), et selskap i Subsea 7s fornybar- og tungløftevirksomhet, har blitt tildelt en betydelig kontrakt for levering og installasjon av kabelsystemer til vindparkprosjektet Yunlin Offshore, går det frem av en børsmelding.Vindparken ligger rundt åtte kilometer fra Yunlin i Taiwan-stredet på Taiwans vestkyst, og omfatter 80 vindturbingeneratorer, hver med en kapasitet på åtte (8) megawatt.Prosjektarbeidet starter umiddelbart fra SOCs kontorer i tyske Leer og Taipei i Taiwan. Offshore-arbeider planlegges utført i 2020.En betydelig kontrakt har ifølge Subsea 7 en kontraktssum på mellom 150 og 300 millioner dollar.