Økning i produksjonen på norsk sokkel

Produksjonstall fra Oljedirektoratet viser en oppgang på 271.000 fat per dag i oktober.

Foreløpige produksjonstall for oktober viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på 1.874.000 fat olje, NGL og kondensat, melder Oljedirektoratet (OD).Væskeproduksjonen fordeler seg på 1.499.000 fat olje, 346.000 fat NGL og 29.000 fat kondensat.Sammenlignet med september var produksjonen opp 271.000 fat per dag.Det totale gassalget endte på 10,6 milliarder standard kubikkmeter (GSm3), det er 1,6 prosent høyere enn måneden før.Oljeproduksjonen er cirka 5 prosent under OD sin prognose for oktober, og cirka 4,5 prosent under prognosen til nå i 2018. Tekniske problemer på noen felt er de viktigste årsakene til at produksjonen i oktober er lavere enn ventet.Den totale petroleumsproduksjonen så langt i 2018 er om lag 191,0 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter på norsk sokkel.Les hele meldingen her.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker