Skal granske brann på Seadrill-rigg

Petroleumstilsynet vil avdekke bakgrunnen for en brann på boreriggen West Phoenix.

Petroleumstilsynet skal granske brannen som oppstod i slam-laboratoriet om bord på den halvt nedsenkbare boreriggen West Phoenix.Det opplyses at brannen ble slukket, og at det ikke er meldt om personskader som følge av hendelsen.West Phoenix jobbet med leteborin i Norskehavet for Equinor da brannen oppsto.- Vi har besluttet å granske denne hendelsen, og et granskingslag fra Ptil har nå startet arbeidet med undersøkelser om bord på innretningen, skriver Petroleumstilsynet i en pressemelding.- Målet med vår gransking er blant annet å klarlegge hendelsesforløpet, beskrive faktisk og potensiell konsekvens og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker, for å bidra til læring og erfaringsoverføring, heter det.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også