Stadig røde tall for Hansson-rederi

Skadeskutt sektor mot lysere tider?

Det USA-noterte offshore-rederiet Nordic American Offshore (NAO), som kontrolleres av Herbjørn Hansson, har lagt frem tall for 3. kvartal.Rederiet seilte inn et resultat etter skatt på minus 8,4 millioner dollar i kvartalet, ned fra minus 5,8 millioner dollar i tilsvarende periode i fjor.Driftsresultatet ble minus 6,0 millioner dollar, mot minus 4,8 millioner dollar i 3. kvartal 2017.Netto driftsinntekter falt til 5,8 millioner dollar, fra 5,9 millioner dollar i samme periode i fjor.Fem skip på kontrakterNAO skriver i rapporten at starten av 3. kvartal ble preget av flere skip som kom inn igjen i markedet fra opplag og fra andre regioner.Rederiet gikk fra å ha ingen skip på kontrakt i juli til å ha fem skip på kortere kontrakter ved utgangen av 3. kvartal.- På slutten av kvartalet hjalp også været til med stramme til tilgjengeligheten, og presset ratene opp. Dette bidro til å gjøre 3. kvartal til det beste kvartalet i år og september den beste måneden, skriver NAO.Det meste av flåten som ble vurdert lett å aktivere har nå blitt aktivert, ifølge rederiet, som derfor anser barrieren på tilbudssiden som økende.- Dette betyr at ratene må se et betydelig løft for at de resterende skipene blir reaktivert. På etterspørselssiden ser vi økte lete- og produksjonsinvesteringer globalt og i Nordsjøen spesielt, heter det videre.- Markedet kan snu rasktNAO trekker særlig frem Johan Sverdrup-feltet.- Utviklingen av dette kjempefeltet og andre prosjekter, sammen med økt leteaktivitet, vil utvilsomt ha positiv effekt på etterspørselen etter OSV-er (offshore supply vessels) i Nordsjøen fremover. Markedet kan snu raskt og uventet, går det frem av rapporten.Noe utbytte blir det ikke denne gang, men rederiet understreker at dette er en prioritet under bedre markedsforhold.Rapporten her.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også