Stadig rødt for Havila

Men driften går bedre.

fosnavåg, sævik
Energi

Havila Shipping melder om et resultat etter skatt på minus 91,8 millioner kroner i 3. kvartal 2018, mot minus 57,7 millioner kroner i samme periode i fjor.Resultatet før skatt ble minus 91,7 millioner kroner, sammenlignet med minus 56,8 millioner kroner i fjor.Driftsresultatet ble negativt med 48,0 millioner kroner, mot minus 44,3 millioner kroner i 3. kvartal 2017.EBITDA (driftsresultat før av- og nedskrivninger) kom inn på pluss 45,8 millioner kroner, opp fra 39,0 millioner kroner i samme periode i fjor.Totale driftsinntekter beløp seg til 167,7 millioner kroner, sammenlignet med 176,7 millioner kroner i 3. kvartal 2017.Tre båter i opplagRederiet har nå 23 fartøyer i drift, hvorav seks for eksterne eiere.Konsernet hadde ved utgangen av kvartalet tre fartøyer i opplag, alle AHTS-er.Rederiet opplyser at to PSV-er ble tatt ut av opplag i 2. kvartal. Ett subsea-fartøy har hatt korte kontrakter i løpet av kvartalet.Av de tre PSV-ene definert utenfor kjernevirksomhet ble to solgt i mars 2018, og én i august 2018.Flåteutnyttelsen var på 90 prosent i 2. kvartal 2018, eksklusive fartøyer i opplag.Flåten er balanseført til 3.992,1 millioner kroner.Rapporten her.

havila shipping
per sævik
supply
sunnmøre
Nyheter
Shipping
Energi
Børs