Statkraft presser på for klimanøytralt EU

Statkraft mener EU bør gå inn for klimanøytralitet innen 2050 i sin nye langtidsplan for klimapolitikken.

Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen, Vattenfall-sjef Magnus Hall og Fortum-sjef Pekka Lundmark hadde med seg et felles opprop da de møtte EUs klimakommissær Miguel Arias Cañete i Brussel tirsdag, dagen før EU-kommisjonen legger fram et forslag til ny langtidsplan for klimapolitikken i Europa.I oppropet tar de tre energilederne til orde for at EU bør heve ambisjonsnivået og gå inn for utslippsnøytralitet innen 2050.– Vi mener EU bør øke ambisjonene i klimapolitikken slik at man virkelig når 1,5-gradersmålet. Da må man være utslippsnøytral innen 2050, sier Rynning-Tønnesen til NTB på vei ut fra møtet.– Vi tror også det er realistisk å nå det målet, sier han.I den nye klimaplanen er det ventet at EU-kommisjonen vil skissere flere alternative scenarioer for klimapolitikken i årene som kommer. Det blir så opp til EU-parlamentet og EUs medlemsland å bestemme hvilket ambisjonsnivå EU skal legge seg på.Men Cañete selv vil gjerne ha opp ambisjonene, ifølge Rynning-Tønnesen.– Han personlig gir uttrykk for at han er veldig enig med oss, sier han.(©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også