Ungdomspartier krever full oljestopp

Full stans i oljeleting og nei til alle nye konsesjoner på norsk sokkel er blant kravene til en ny regjeringsplattform fra Venstre og KrFs ungdomspartier.

Energi

– Det var mye bra om klima og miljø i den forrige regjeringsplattformen, men den rørte ikke oljesektoren i det hele tatt. Når vi nå har fått KrF inn i regjeringen er vi to partier som ønsker å fjerne oljesubsider og verne sårbare områder, sier Unge Venstres leder Sondre Hansmark til Dagbladet.Han forventer at politikken nå vil trekke i grønn retning.– Det ville vært veldig fornuftig å slutte å lete etter olje. Det vi driver med er gambling med egen framtid, sier han og viser til Norges 85 felt som er i produksjon på norsk sokkel i dag.I tillegg til oljestopp ønsker ungdomspartiene en strengere definisjon av iskanten, fjerning av oljesubsidiene og et varig vern av Lofoten, Vesterålen, Senja samt Svalbard, Jan Mayen, iskanten og polarfronten, Skagerrak, Mørefeltene og kystnære områder av Finnmark.De får ikke medhold fra Fremskrittspartiets energipolitiske talsperson, Terje Halleland.– Det er helt uaktuelt og fullstendig utenkelig, sier han til Dagbladet.(©NTB)

olje
unge venstre
krfu
Nyheter
Energi