ConocoPhillips planlegger å investere for 52 milliarder i 2019

Anslår en break even pris på 40 dollar fatet (WTI-olje).

Oljekjempen ConocoPhillips har sluppet investeringsbudsjettet sitt for 2019.Det er budsjettert med investeringer på 6,1 milliarder dollar, tilsvarende 52 milliarder kroner, noe som er på samme nivå som 2018.Dette vil resultere i en fri kontantstrøm med dersom prisen på den amerikanske WTI-oljen holder seg over 40 dollar fatet, skriver selskapet.Av dette er rundt 0,7 milliarder dollar allokert til Europa, noe som er en nedgang fra 0,9 milliarder dollar for 2018.- Nordsjø-planene inkluderer ytterligere utvikling både på britisk og norsk sektor, skriver selskapet.Mer til aksjonæreneOljeselskpet ønsker å betale ut mer til aksjonærene, og øker utbetalingsmålet fra 20-30 prosent av den operasjonelle kontantstrømmen til over 30 prosent.Videre er planen å kjøpe tilbake aksjer for tre milliarder dollar.Produksjonsmålet for neste år er 1,3 til 1,35 millioner fat oljeekvivalenter pr. dag, ekskludert Libya og forutsatt at de tidligere annonserte Clair og Kuparuk-transaksjonene fullføres innen utgangen av inneværende år.- Planen for 2019 følger et vellykket år i 2018 der vi nådde viktige strategiske og operasjoelle mål langt foran skjema, sier konsernsjef og styreformann Ryan Lance i ConocoPhillips.