- Det blir et «fuzzy» kutt

Bob McNally, sjef og gründer av Rapidan Energy Advisors, tror kuttet bare blir halvparten av det som trengs. Men Donald Trump har et ess i ermet. Hvis han føler seg motarbeidet tror McNally at Trump vil svare med å tvitre: Gi meg NOPEC nå! Det vil han vil få og da går han til søksmål mot OPEC, tror McNally.

Energi