Det produseres mer på norsk sokkel

Gjennomsnittlig dagsproduksjon på norsk sokkel i november 2018 var på 1.880.000 fat olje, NGL og kondensat.

Ifølge foreløpige tall var gjennomsnittlig dagsproduksjon på norsk sokkel i november 2018 på 1.880.000 fat olje, NGL og kondensat - en oppgang på 22.000 fat per dag fra forrige måned, melder Oljedirektoratet (OD).Totalt ble det solgt 10,2 milliarder standard kubikkmeter gass (GSm3), som er 0,3 GSm3 mindre enn måneden før.Væskeproduksjonen i oktober fordeler seg slik: 1.500.000 fat olje, 351.000 fat NGL og 29.000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.Oljeproduksjonen er rundt fire prosent under OD sin prognose for november og rundt 4,5 prosent under prognosen for 2018.De viktigste årsakene til at produksjonen i november er lavere enn ventet, er nedstengning på Sture og Kollsnes i forbindelse med fregattulykken og tekniske problemer på noen felt.