Styret i Faroe Petroleum har fredag ettermiddag kommet med en vurdering av dagens utspill fra DNO.har DNO satt opp en rekke spørsmål selskapet mener Faroe-aksjonærer må vurdere.Faroe-styret konkluderer med at DNO-meldingen inneholder lite nytt, og gjentar at budet basert på kursen 3. april ikke anerkjenner flere betydelige hendelser i etterkant.Eksperter hyret innDet Faroe videre kan fortelle, er at Gaffney, Cline & Associates (GCA) er hyret inn for å gjøre en uavhengig verdivurdering av Faroes eiendeler.En slik vurdering er i tråd med regel 29 i UK Takeover Code, og vil ifølge meldingen blant annet inkludere de seneste boreresultatene fra Brasse øst.Den nevnte britiske oppkjøpsloven slår ifølge meldingen fast at DNO har til 10. februar 2019 å oppnå tilstrekkelig med aksepter til å gjøre budet ubetinget.DNO oppfordrer torsdag Faroe-aksjonærene til å akseptere budet innen klokken 13:00 London-tid 2. januar 2019.Faroe-styret understreker at selskapet stadig er fullfinansiert for å nå sitt mellomlangsiktige produksjonsmål på 35.000 fat per dag, samt å gjennomføre en borekampanje.