ExxonMobil opplyser om et nytt funn på funn på Stabroek-blokken offshore Guyana, ifølge en melding. Det nye funnet øker ressursestimatet på Stabroek-blokken til mer enn 5 milliarder fat oljeekvivalenter. Fra tidligere var det et anslag på 4 milliarder fat.Brønnen ble boret av Noble-boreskipet «Tom Madden». Boreskipet skal ifølge selskapet videre til boring av Tilapia-1 prospektet.