Regjeringen har i dag fremmet forslag for Stortinget om å godkjenne Sverdrup-feltets andre byggetrinn, .Planene omfatter også etablering av en områdeløsning for kraft fra land til feltene Johan Sverdrup, Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog.- Eventyr i særklasse- Sverdrup-feltet er et industrielt eventyr i særklasse. Andre byggetrinn er et viktig skritt for å utnytte ressursene i feltet optimalt, til glede for skattebetalerne, ansatte og selskapene som får viktige oppdrag i utbygging og drift. Samtidig vil feltet produsere med svært lave utslipp, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg i en kommentar.Feltet er ifølge statsråden alene ventet å gi fellesskapet inntekter på 900 milliarder kroner.- Det skyldes at oljeselskapene betaler mer enn tre ganger høyere skatt enn annet næringsliv. Funnet av Sverdrup viser hvorfor det er viktig med et mangfold av oljeselskaper og et stabilt og forutsigbart rammeverk. Tildeling av areal i forhåndsdefinerte områder (TFO) og leterefusjonsordningen er sentrale deler av forvaltningssystemet som har gjort realiseringen av Sverdrup-feltet mulig, fortsetter han.150.000 årsverkInvesteringene knyttet til Sverdrup-feltets andre byggetrinn er rundt 42 milliarder kroner, inklusive etableringen av områdeløsningen for kraft fra land.- Ringvirkningene fra Sverdrup er enorme og feltet vil gi 150.000 årsverk i årene 2015-25. Det er imponerende at utbyggingskostnadene for hele Sverdrup-utbyggingen er redusert med flere titalls milliarder kroner, at tidsplanen holdes og reservene øker. Samtidig vil feltet produsere med svært lave utslipp, sier Freiberg.De totale utvinnbare ressursene for hele Sverdrup-feltet er av operatøren beregnet til om lag 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter.Utvider feltsenteretSverdrup-feltet ligger på Utsirahøyden i den midtre delen av Nordsjøen, rundt 155 kilometer fra Karmøy. Forekomsten ble påvist i 2010, på 110-120 meters dyp.Utbyggingen av første byggetrinn - blant annet et feltsenter med fire plattformer forbundet med broer - er i sluttfasen med planlagt oppstart i 4. kvartal 2019.Andre byggetrinn består av en utvidelse av feltsenteret med en ny prosessplattform med broforbindelse til stigerørsplattformen som er en del av første byggetrinn, modifikasjoner på stigerørsplattformen inklusive en ny modul og fem nye havbunnsrammer.Produksjon fra havbunnsrammene er knyttet mot den nye prosessplattformen.I forbindelse med andre byggetrinn etableres også en områdeløsning for kraft fra land. Områdeløsningen inkluderer et anlegg tilknyttet sentralnettet på Kårstø, med en kapasitet på 200 MW levert på Sverdrup-feltet.Equinor er operatør med en eierandel på 40,0267 prosent, og har med seg Lundin (22,6000 prosent), Petoro (17,3600 prosent), Aker BP (11,5733 prosent) og Total (8,4400 prosent)