IEA: Slik blir oljeproduksjonen

Det internasjonale energibyrået er ute med sin siste rapport.

Det internasjonale energibyrået (IEA) er ute med sin månedsrapport torsdag.Her kommer det frem at byrået estimerer verdens oljeetterspørsel til 100,55 millioner fat pr dag i 2019, mot tidligere 100,57 millioner fat pr dag.Det opplyses om at oljeetterspørselen ventes å vokse med 1,40 millioner fat pr dag fra 2018 til 2019, mot tidligere 1,39 millioner fat pr dag.Anslaget for verdens oljeetterspørsel i første kvartal 2019 oppjusteres med 80.000 fat pr dag fra forrige rapport. Videre oppjusteres anslaget i andre kvartal med 30.000 fat pr dag, mens tredje og fjerde kvartal nedjusteres med 140.000 og 60.000 fat pr dag. OljeproduksjonenIEA ser en oljeproduksjonen i land utenfor Opec vil bli på 61,94 millioner fat pr dag i 2019, mot tidligere anslag på 62,27 millioner fat pr dag.I 2018 anslås en oljeproduksjonen på 60,41 millioner fat pr dag, fra tidligere 60,32 millioner fat pr dag.Den globale produksjonen i november var på 101,08 millioner fat pr dag, fra 101,43 millioner fat pr dag måneden før.Opecs produksjon (inkludert NGL) anslås videre til 40,01 millioner fat pr dag i november, fra 39,91 millioner fat måneden før.Kartellets råoljeproduksjon estimeres ifølge IEA å ha utgjort 33,03 millioner fat pr dag i november, opp fra 2,93 millioner fat pr dag i oktober. Lagrene Når det gjelder i petroleumslagrene i OECD-landene steg disse til 2.872 millioner fat i oktober 2018, mot 2.866 millioner fat i september.«Call on Opec» pluss lagerendringer for 2019 estimeres til 31,6 millioner fat pr dag, mot tidligere 31,3 millioner fat pr dag.I 2018 er dette anslått til 31,8 millioner fat pr dag.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også