Lundin boret tørt

Lundin traff på tørr brønn nær Njord-fjellet i Norskehavet.

Lundin Norway, operatør for utvinningstillatelse 830, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6307/1-1 S, melder Oljedirektoratet torsdag.Brønnen er boret om lag 40 kilometer sør for Njord-feltet og om lag 95 kilometer nord for Kristiansund.Brønnen traff ikke på reservoarbergarter i primært letemål. Tofteformasjonen på om lag 60 meter ble påtruffet i det sekundære letemålet, hvorav effektive reservoarbergarter på 35 meter med sandstein, hovedsakelig av god reservoarkvalitet. Formasjonen er vannførende.Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.Brønn 6307/1-1 S ble boret til et vertikalt dyp på 3771 meter og 4089 meter målt dyp under havflaten, og blir nå permanent plugget og forlatt.Brønnen ble boret av boreinnretningen Leiv Eiriksson som nå skal bore undersøkelsesbrønn 7121/1-2 S i utvinningstillatelse 767 i Barentshavet, der Lundin Norway er operatør.