Nye tall fra det amerikanske energidepartementet viser at de amerikanske råoljelagrene økte med 5,4 millioner fat i forrige uke. Samtidig har det blitt kjent at bensinlagrene steg med 3,6 millioner fat, mens destillatlagrene økte med 4,3 millioner fat. Det var ventet at bensinlagrene skulle øke med 0,6 millioner fat og at destillatlagrene skulle falle med 0,9 millioner fat.