Mindre på lager i USA

Råoljelagrene i USA faller.

Nye tall fra American Petroleum Institute (API) viser at de amerikanske råoljelagrene falt med 10,2 millioner fat i forrige uke. Samtidig har det blitt kjent at bensinlagrene falt med 2,5 millioner fat, mens destillatlagrene steg med 0,7 millioner fat.