Statkraft og Norske Skog Skogn AS og Norske Skog Saugbrugs AS har inngått nye langsiktige industrikraftavtaler for perioden 1/12 2018 til 31/12 2026, skriver selskapene i en felles pressemelding.Leveransen er totalt på 14 TWh, med årlige leveranser på rundt 900 GWh til hvert selskap.Kontraktene vil bidra til forsyning av kraft til Norske Skogs papirfabrikker i Skogn og i Halden, og erstatter tidligere kontrakter mellom Statkraft og Norske Skog.- I et papirmarked med stadig fallende etterspørsel, vil kun fabrikker med de laveste kostnadene og den mest effektive driften overleve, sier konsernsjef Niels Petter Wright i Norske Skog i en kommentar.