Odfjell Drilling får varsel om pålegg.

Odfjell Drilling har fått varsel om pålegg fra Petroleumstilsynet.

Petroleumstilsynet har onsdag gitt Odfjell Drilling varsel om pålegg etter tilsyn med livbåter og tilrettelegging for evakuering til sjø fra flyttbare innretninger med SUT.Tilsynet identifiserte avvik fra regelverket i samtlige tilsyn. Avviket var det samme hos både Odfjell, Maersk og Transocean, og gjaldt mangler ved etablering, verifisering, dokumentering og oppfølging av ytelseskrav som ligger til grunn for barrierefunksjonen evakuering til sjø.Fristen for å etterkomme pålegget er 31. mars 2019.