Polarcus og PGS i patentkrangel

Møtes i retten «down under».

Smoke and fire rise from a high rise building at Marina district in Dubai, United Arab Emirates, Friday, Aug. 4, 2017. The high-rise residential tower has caught fire in the middle of the night, sending plumes of black smoke into the air and debris falling below. (AP Photo/Kamran Jebreili) Kamran Jebreili
Energi
Polarcus har akseptert rettsforhandlinger etter et patentkrav fra PGS Australia tilknyttet tre seismikkundersøkelser i landet, og prosessering av data, går det frem av en børsmelding. Forhandlingene kommer tre år med periodisk korrespondanse fra PGS, der Polarcus - med støtte fra «ledende patentekspertise» har lagt frem «overveldende beviser» for at deres aktivitet ikke brøt med patentet. Polarcus understreker at kravet vil bli «kraftig imøtegått», og legger til at det ikke har noen innvirkning på noe prosjekt utenfor Australia. Hovedkravet fra PGS har ifølge Polarcus tidligere blitt vurdert til å være upatenterbart av amerikanske patentmyndigheter, og selskapet har som intensjon «å utfordre gyldigheten av alle relevante aspekter ved PGS' Australia-patent».