Solstad Offshore kjøper seg mer tid

Slipper renter og avdrag frem til juni.

Enkelte datterselskaper av Solstad Offshore har fått godkjennelse fra sikrede kreditorer for suspensjon og utsettelse av rente- og avdragsbetalinger frem til 20. juni 2019, går det frem av en børsmelding.Suspensjonen trer i kraft umiddelbart.Avtalen tilfredsstiller ifølge meldingen betingelsene for utsettelsen av rentebetalinger på Solstad-obligasjonen som ble vist til i en børsmelding i går.Suspensjonen og utsettelsen omfatter ikke Solship Invest 1 og Solship Invest 3, og deres respektive silo-datterselskaper.Selskapet opplyser avslutningsvis at det i månedene som kommer vil fortsette de konstruktive samtalene med sine kreditorer.Les mer her.