Olje- og energidepartementet har godkjent plan for utbygging og drift (PUD) av tredje fase i Troll-utviklingen, skriver Equinor på sine hjemmesider.Investeringer på 7,8 milliarder kroner vil bidra til å forlenge levetiden på Troll-feltet til utover 2050. Feltet har siden produksjonsoppstart i 1995 generert inntekter på anslagsvis 1.400 milliarder kroner, tilsvarende 175 millioner kroner per dag.Med en balansepris på under 10 dollar fatet er Troll fase 3 et av de mest lønnsomme og robuste prosjekter i Equinors historie.Godkjenningen av PUD innebærer at Equinor og partnerne nå kan realisere ytterligere 2,2 milliarder fat oljeekvivalenter fra feltet med en CO2-intensitet på 0,1 kilo per fat sier Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Equinor.- Equinor vil jobbe videre sammen med partnere og leverandører og planlegger oppstart av feltet 1. halvår 2021, sier Rød.Operatør Equinor har en eierandel på 30,58 prosent, Petoro 56 prosent, Norske Shell 8,10 prosent, Total E&P Norge 3,69 prosent og ConocoPhillips Skandinavia 1,62 prosent.