Færre amerikanske rigger i drift

Baker Hughes' riggtelling for USA viser langt færre enheter i drift.

Energi

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viste at det var 1.259 rigger i operasjon per 18. januar. Det er akkurat like mange som for en uke siden.I USA var det totale antallet rigger i drift 1.050, ned 25 fra uken før.Antall amerikanske oljerigger falt med 21, til 852. Antallet gassrigger var 198, ned fire fra uken før.Riggtellingen for Canada viste i samme periode 209 rigger i drift, opp 25 fra uken før. I Mexicogulfen var det 19 rigger i drift, ned to fra uken før.Baker Hughes riggtelling Interaktivt riggkart

riggtelling
baker hughes
Nyheter
Energi