Færre rigger i drift

Baker Hughes' riggtelling for Nord-Amerika viser langt flere enheter i drift.

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viste at det var 1.151 rigger i operasjon per 4. januar. Det er to færre enn for en uke siden.I USA var det totale antallet rigger i drift 1.075, ned åtte fra uken før.Antall amerikanske oljerigger falt med åtte, til 877. Antallet gassrigger var 198, uendret fra uken før.Riggtellingen for Canada viste i samme periode 76 rigger i drift, opp seks fra uken før. I Mexicogulfen var det 22 rigger i drift, ned to fra uken før.Baker Hughes riggtelling Interaktivt riggkart


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker