Ferske oljetall fra USA

Statistikk fra det amerikanske energidepartementet (DOE) offentliggjort fredag viser at de amerikanske råoljelagrene var uendret forrige uke på 441,4 millioner fat. Bensinlagrene steg 6,9 millioner fat, mens destillatlagrene steg 9,5 millioner fat.Konsensus lå ifølge Bloomberg på at råoljelagrene skulle falle 3,1 millioner fat sist uke, mens bensin- og destillatlagrene var ventet opp hhv. 2,0 og 1,6 millioner fat.Hele rapporten


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker